Mesures COVID-19

09/04/2020
Electra Avellana

Des d'Electra Avellana hem adoptat una sèrie de mesures per fer front als efectes del COVID-19.

La situació d'excepcionalitat i l'estat d'alarma causats pel COVID-19 han generat una sèrie de canvis que poden afectar als consumidors d'energia elèctrica. Des del primer moment, Electra Avellana va adoptar una sèrie de mesures per ajudar als clients afectats per la situació. Actualment i complint amb el nou Real Decret llei 11/2020, des de la nostra empresa s'estan adoptant les mesures que es detallen a contiunuació.

Es regulen una sèrie de mesures relatives a flexibilitzar la possibilitat de que els autònoms i empreses puguin realitzar modificacions dels seus contractes de subministrament elèctric.

En concret, aquestes mesures són les que s'indiquen a continuació:

 • Es podran suspendre temporalment els contractes de subministrament i recuperar-lo posteriorment (fins a tres mesos un cop finalitzat l'estat d'alarma) sense cap cost.
 • Es podran modificar les tarifes i/o potències contractades i recuprar-les posteriorment (fins a tres mesos un cop finalitzat l'estat d'alarma) sense cap cost.
  •  Clients de menys de 15 kW 
   • Reduir la potència al mínim necessari.
   • Canviar a tarifes amb discriminació horària
  • Clients de més de 15kW
   • Ajustar la potència dels períodes P1 i P2 a la mínima necessària pel consum durant el confinament. Si les dues anteriros son inferiors a 15kW caldrà mantenir la P3 a 15,1kW. És convenient ajustar bé les potències per tal d'evitar les penalitzacions corresponents en cas de superar un 105% de la potència contractada a cada període.
 • No es podrà realitzar cap tall de subministrament elèctric durant l'estat d'alarma.
 • Els autònoms i PIMES podran ajornar el pagament de la factura dels dies que comprèn l'estat d'alarma.

DAVANT LA PREVISIÓ DE TORNAR A L'ESTAT DE NORMALITAT EN EL SEU ESTABLIMENT, ÉS RECOMANABLE QUE AMB 7 DIES D'ANTELACIÓ ENS HO COMUNIQUIN PER TAL DE QUE S'EFECTUIN ELS CANVIS CONTRACTUALS.

Tots els tràmits es poden realitzar a través dels següents canals: