Guardiola virtual

23/05/2023
Electra Avellana

El nou servei d’Electra Avellana, la Guardiola Virtual, permet als nostres autoconsumidors
aprofitar el 100% de la producció de la seva instal·lació d’autoconsum.

La guardiola virtual, emmagatzema els imports dels excedents solars que la normativa ens impedeix compensar a la factura per utilitzar-los en altres mesos en què encara hi hagi marge
de compensació o bé traslladar-los a altres subministraments de la mateixa titularitat que la instal·lació d’autoconsum.

Com funciona la guardiola virtual?

La guardiola virtual està estretament lligada al consum realitzat i a la compensació d’excedents de la factura.
La normativa actual contempla que el terme d’energia d’una factura mai podrà ser negatiu i com a mínim haurà de cobrir el cost de peatge de la comercialitzadora. Això fa que hi hagi mesos en què no es puguin compensar el 100% dels excedents generats per una instal·lació solar. La diferència de l’import compensat amb l’import total d’excedents generats, és l’import que s’acumularà a la guardiola virtual i que en podran gaudir tots els beneficiaris d’aquesta.

Aquí podràs conèixer les característiques i condicions específiques de la guardiola virtual i com contractar-ne el servei.