La factura de la llum al detall!

29/04/2020
Electra Avellana

Desglossem amb detall la factura de la llum per tal que els nostres clients ho entenguin a la perfecció.

 

 

 

La factura de la llum.

Què hi ha i què significa cada concepte. T'ho expliquem amb detall!

 

Sovint entendre tots els conceptes d'una factura de la llum resulta complicat per als consumidors, per això, des d'Electra Avellana us detallem què significa cada concepte i cada apartat. Perquè sabem que amb conèixer l'import total de la factura no n'hi ha prou i el consumidor ha d'entendre què paga i perquè ho paga. A continuació, seguint l'ordre numèric, us detallem la factura de la llum.

1. Informació de factura

Data d'emissió: aquí hi trobaràs el dia que s'emet la factura, és a dir, el dia que s'envia.

Període de facturació: aquí hi trobaràs els dies que comprèn aquesta factura.

Nº de factura: aquí hi trobaràs el número d'identificació de la teva factura.

Import total: aquí hi trobaràs el cost total d'aquesta factura, és a dir, el que hauràs de pagar a la teva comercialitzadora.

2. Dades del subministrament

Titular, adreça i població: aquí hi trobaràs el nom del titular del punt de subministrament i la direcció d'aquest subministrament.

Contracte d'accés: aquí hi trobaràs el número de contracte d'accés amb què t'identifica la teva companyia distribuïdora.

Distribuïdora: aquí hi trobaràs el nom de la teva companyia distribuïdora que és l'encarregada del manteniment de la xarxa elèctrica que arriba fins al teu comptador i vetlla pel bon funcionament d'aquesta.

Enllaç: aquí hi trobaràs les teves corbes horàries mensuals.

C.U.P.S (CODI UNIVERSAL DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT): aquí hi trobaràs el C.U.P.S del teu punt de subministrament. És el codi que et sol·liciten les comercialitzadores  quan vols fer alguna consulta o modificació sobre el teu contracte elèctric.

C.N.A.E: és el codi assignat a l'activitat del punt de subministrament (EXEMPLE: 5610 = RESTAURANTS I LLOCS DE MENJARS)

Període i potència contractada: aquí hi trobaràs la potència contractada a cada període. (En llars només hi ha 1 període de potència mentre que en indústria n'hi ha 6).

Tarifa: aquí hi trobaràs les tarifa que tens contractada i si és amb discriminació horària o no.

Número de comptador: aquí hi trobaràs el número de sèrie del teu comptador electrònic.

3. Lectures

Activa: aquí hi trobaràs les lectures de consum actuals, anteriors i mensuals d'energia activa de cada període. En tarifes sense discriminació només hi trobareu el període 1 (P1), en tarifes amb discriminació hi trobareu el període 1 i 2 (P1 i P2) i en tarifes industrials hi trobareu del període 1 fins al 6 (P1 fins a P6).

Reactiva: aquí hi trobaràs les lectures de consum actuals, anteriors i mensuals d'energia reactiva de cada període. En tarifes sense discriminació només hi trobareu el període 1 (P1), en tarifes amb discriminació hi trobareu el període 1 i 2 (P1 i P2) i en tarifes industrials hi trobareu del període 1 fins al 6 (P1 fins a P6).

Punta max.: aquí hi trobaràs les lectures de puntes de potència (maxímetres) actuals, anteriors i mensuals d'energia reactiva de cada període. En tarifes domèstiques no s'utilitza aquest paràmetre mentre que en tarifes industrials hi trobareu la punta màxima del període de facturació que comprèn la factura.

Real o estimada: aquí hi trobaràs si la lectura que comprèn aquesta factura és real o estimada. Això depèn de la teva companyia distribuïdora. Si és real hi trobaràs indicats el dia d'inici i de final de lectura.

4. Historial de consum

En aquest apartat hi trobaràs el consum d'energia dels mesos anteriors per tal que puguis comparar-los i saber si el consum mensual és estable, ha augmentat o ha reduït.

5. Dades bancàries

En aquest apartat hi trobaràs la forma de pagament, l'entitat bancaria i el número de compte corrent on s'ha de fer l'ingrés. També hi trobaràs indicat el dia en què s'efectuarà el càrrec de l'import d'aquesta factura.

6. Dades del client

En aquest apartat hi trobaràs les dades del client (nom i cognoms, direcció i DNI) a qui fa referència la factura. El client i el titular de la instal·lació no ha de ser la mateixa persona.

Nº de contracte:  aquí hi trobaràs el número de contracte amb què t'identifica la teva companyia distribuïdora, coincideix amb el contracte d'accés.

7. Càlcul de la factura

Facturació Terme de Potència:  el terme de potència, conegut com a "mínims" o "part fixa de la factura" és el cost per la potència que tens contractada i la que es regula a l'ICP del teu comptador electrònic. Si no es modifica la potència contractada, l'import del terme de potència serà un cost fix cada mes, per això, des d'Electra Avellana, aconsellem ajustar la potència contractada a potència necessària per a reduïr costos (nosaltres t'assessorem i t'ajudem per tal que puguis optimitzar la teva potència contractada).

Facturació Terme d'Energia:  el terme d'energia és la part variable de la factura. El cost d'aquest concepte varia en funció del consum d'energia que s'ha efectuat i, en el cas de tarifes amb diferents períodes, també hi influeix la franja horària en què s'ha realitzat aquest consum. Des d'Electra Avellana aconsellem als nostres clients domèstics que contractin tarifes amb discriminació horària per aconseguir un important estalvi en la seva factura (nosaltres t'assessorem i t'ajudem per tal de que puguis consultar si et convé contractar aquesta tarifa).

8. Destí d'imports i costos

DESTÍ IMPORT FACTURACIÓ ATR: import regulat (conegut com a peatge) que la comercialitzadora paga a la distribuïdora del client.

DESTÍ COST REGULAT: costos regulats destinats a: incentius per energies renovables, xarxes de tansport i distribució, producció d'energia i altres costos regulats pel sistema.