LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES A PARTIR DE L' 1 DE JUNY

11/05/2021
Electra Avellana

A partir de l'1 de juny de 2021, està previst que es comenci a aplicar el nou sistema de tarifes d'electricitat segons la circular 3/2020 publicada en el BOE el 24 de gener de 2020.

A partir de l’ 1 de juny de 2021, està previst que es comenci a aplicar el nou sistema de tarifes d’electricitat d’acord a la circular 3/2020 publicada al BOE el 24 de gener de 2020.

Aquest nou sistema de tarifes, regulat per llei, implica canvis a la factura de la llum. Afectarà els contractes de tots els subministraments elèctrics i totes les comercialitzadores ens hi hem d’adaptar.

Diferenciarem els canvis en funció de la potència contractada:

CLIENTS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA FINS A 15kW

Tots els clients amb tarifes que tinguin una potència contractada fins a  15kW  i en Baixa Tensió, a partir d’ara només tindran una única tarifa, la tarifa 2.0TD.

TARIFA 2.0TD

TERME D’ENERGIA

Amb aquesta nova tarifa s'incorporen tres períodes d'energia, és a dir, el preu de l'energia serà diferent en funció de quina hora se'n faci ús. Amb aquesta nova tarifa l’horari ja no anirà en funció del canvi d’hora ni en funció de si és estiu o hivern.

L'horari és el següent:

  • De dilluns a divendres (de més car a més econòmic)
   • Període PUNTA – P1
     • 10:00h a 14:00h
     • 18:00h a 22:00h                                            
   • Període PLA – P2 
     • 08:00h a 10:00h
     • 14:00h a 18:00h
     • 22:00h a 24:00h
   • Període VALL - P3
     • 24:00h a 08:00h
  • Caps de setmana i festius nacionals i dia 6 de gener
   • Període VALL - P3 (vall) les 24 hores

TERME DE POTÈNCIA

A més a més dels períodes horaris d’energia, amb la nova tarifa també s'incorporen dos períodes de potència, és a dir, el preu de la potència contractada serà diferent en funció de l’hora, i es podrà contractar una potència diferent a cada període (en ordre ascendent). L'horari és el següent:

  • De dilluns a divendres (de més car a més econòmic)
   • Període PUNTA - P1
     • 08:00h a 24:00h
   • Període VALL - P2 
     • 24:00h a 08:00h
  • Caps de setmana i festius nacionals
   • Període VALL – P2
     • les 24 hores del dia

Les hores VALL, hores en les quals el preu de la potència serà més econòmic, coincideixen amb les hores VALL del terme d’energia.

Quan s’apliqui el canvi de tarifes, des d’Electra Avellana, mantindrem la potència contractada actual als dos períodes. Per tots els clients que desitgin modificar la potència d’algun dels períodes del seu subministrament, us recomanem que contacteu amb nosaltres per valorar cada cas de forma personalitzada.

En el cas de voler modificar la potència per adaptar-se al nou sistema tarifari, la nova normativa permet ajustar-la fins a dues vegades i de forma gratuïta durant el primer any, és a dir, fins a 1 de juny del 2022. No obstant això, en cas de voler incrementar la potència s’haurà de pagar per els kW augmentats.

Tot aquest canvi de tarifes implica modificacions als comptadors. Actualment, hi ha distribuïdores que s’estan preparant i ja estan adaptant els comptadors per tal de poder aplicar els nous trams horaris a partir del dia 1 de juny. En aquests casos, ja podreu veure al comptador les lectures diferenciades en aquests 3 períodes d’energia descrits anteriorment. Ara per ara s’està facturant amb el sistema de tarifes vigent i no serà fins al dia 1 de juny que s’aplicaran els 3 períodes d’energia.

 

CLIENTS AMB POTÈNCIA CONTRACTADA SUPERIOR ALS 15 kW O ALTA TENSIÓ

Per aquells contractes amb més de 15 kW de potència contractada o alta tensió, les noves tarifes seran 3.0TD, 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i la 6.4TD.

Tots els clients amb les tarifes descrites anteriorment, tindran 6 períodes d'energia i 6 períodes de potència. Es podrà contractar una potència diferent per a cada període, però s'haurà de seguir un criteri ascendent, és a dir, la potència d’un període en concret, haurà de ser igual o superior a la del període anterior.

Els horaris dels períodes variaran en funció de la situació geogràfica del punt de subministrament i la temporada. A Electra Avellana comercialitzem energia 100% verda al territori peninsular, per tant, ens centrarem en aquesta situació geogràfica. Els períodes i temporades previstes a la circular 3/2020 estan organitzades de la següent forma:

TARIFA 3.0TD

TERME D'ENERGIA

TERME DE POTÈNCIA

El sistema que utilitzarem per adaptar les potències dels nostres clients de més de 15 kW contractats serà el següent:

  • Període P1. Se li assignarà la potència que actualment tingui contractada en aquest mateix període.
  • Període P2, P3, P4 i P5. Se li assignarà la potència que actualment tingui contractada al període P2. En el cas que la potència contractada actualment en aquest període P2, sigui inferior a l’actual període P1, s’assignarà la mateixa potència que a P1, ja que s’ha de seguir el criteri de potències ascendents. 
  • Període P6. Se li assignarà l’actual potència contractada al període P3. En el cas que la potència en aquest període P6, sigui inferior a la del P5, se li assignarà la potència de P5 per poder complir d’aquesta manera amb el criteri de potències ascendents.

En el cas de voler modificar la potència per adaptar-se al nou sistema tarifari, la nova normativa permet ajustar-la fins a dues vegades i de forma gratuïta durant el primer any, és a dir, fins a 1 de juny del 2022. No obstant això, en cas de voler incrementar la potència s’haurà de pagar per els kW augmentats.

Pel que fa a la penalització per excessos de potència, amb l’entrada en vigor del nou canvi tarifari, s’estableix un nou sistema de penalitzacions per excés de potència utilitzada. També desapareix la bonificació per als usos de potència inferiors al 85% de la potència contractada.

Des d’Electra Avellana us informarem de com us quedarà el terme de potència a partir de l’ 1 de juny del 2021.

TARIFA 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

Els principals canvis per les tarifes amb subministrament d'alta tensió es faran als contractes 3.1A actuals. Aquests passaran a tenir 6 períodes d'energia i 6 períodes de potència.

Les adaptacions de tarifes d’alta tensió quedaran de la següent manera:

Totes les tarifes descrites en aquest apartat (6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD), tindran 6 períodes d’energia i 6 períodes de potència (vegeu la gràfica horària que hi ha més amunt). En el cas de voler contractar alguna d’aquestes tarifes, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic:

comercial@electraavellana.com

 

APLICACIÓ DEL CANVI TARIFARI

Des d'Electra Avellana volem informar als nostres clients que els canvis previstos en aquesta circular, entraran en vigor a partir del dia 1 juny del 2021 i s'aniran aplicant progressivament a tots els consumidors. Es tracta d’un canvi important que afecta a tot el sistema elèctric i ens anirem adaptant a mesura que tots els agents del mercat vagin aplicant les noves modificacions.

Seguirem assessorant-vos per tal que pugueu gaudir de les millors condicions.