Quina potència contracto per a casa meva?

Poca gent sap quina és la potència ideal per a la seva llar o empresa, però hi ha maneres per descobrir quina és la potència que s'adapta més al teu tipus de consum. És important saber que no existeix una potència ideal per a tothom, ja que ningú té els mateixos aparells elèctrics ni els mateixos hàbits de consum però els valors més comuns de potència solen ser els següents:

  • En pisos i habitatges de petites dimensions les potències contractades solen ser d'entre 3,45kW i 5,75kW si la climatització i l'escalfador d'aigua no són elèctrics. En cas que els aparells de clima i l'escalfador d'aigua siguin elèctrics, les potències poden arribar a ser d'entre 5,75kW fins als 9,2kW.
  • En pisos i habitatges de grans dimensions les potències contractades solen ser de 6,9kW fins a 15kW, superant aquest últim valor en alguns casos.

Per poder saber-ho amb exactitud podem recórrer a les següents opcions:

  • Si el punt de subministrament és d'obra nova, la millor manera de saber quina potència hem de contractar és consultar-ho a l'instal·lador que ha fet la part elèctrica.
  • En cas que no sigui obra nova podem consultar les corbes horàries de consum d'energia del nostre comptador. Aquestes les podem obtenir gràcies a l'enllaç que apareix a la factura que enviem cada mes. El valor d'aquestes corbes ens dóna una idea de quanta energia consumim i en quines hores ho fem. Si no sabeu interpretar els valors, des d'Electra Avellana us podem posar en contacte amb un tècnic especialitzat per tal que us faci un estudi d'optimització de potència.