Què és una Distrïbuidora?

L’activitat de distribució es una activitat regulada per Real Decret 1955/2000.

Les empreses distribuïdores tenen per objecte principal la transmissió d’energia elèctrica des de les xarxes de transport fins als punts de subministrament. És l’encarregada de vetllar per al bon funcionament de la xarxa.