GUARDIOLA VIRTUAL

QUÈ ÉS LA GUARDIOLA VIRTUAL

La Guardiola Virtual és el que el seu nom indica, una guardiola que emmagatzema els imports d’excedents solars que no es poden compensar mitjançant el mecanisme de compensació simplificada. Podràs gaudir dels € acumulats a la teva guardiola en aquelles factures en les que encara tinguis marge de compensació o bé en altres subministraments de la mateixa titularitat que la instal·lació d’autoconsum.

Quin cost té el servei de guardiola virtual

El cost de la Guardiola Virtual d’Electra Avellana és de 3.99€ mensuals que es facturaran dins la mateixa factura mensual. El servei no té permanència, se’n pot sol·licitar la baixa sempre que es desitgi.

Com funciona la guardiola virtual

Un cop contractat el servei, de forma automàtica, tots aquells imports d’excedents que no puguem compensar-te a les factures mensuals, s’aniran acumulant a la guardiola virtual. Des de l’oficina virtual, podràs decidir quan vols que s’efectuïn descomptes a les teves factures i quan vols aturar-los. Aturar els descomptes no significa donar de baixa el servei de guardiola virtual, significa que la guardiola només podrà acumular i no descomptar, fins que tornis a activar els descomptes.


Quins són els principals requisits de la guardiola virtual

Els tres principals requisits de la guardiola virtual, són:

1

És necessari que el subministrament on hi ha la instal·lació d’autoconsum, com els subministraments que desitgis que es beneficiïn de la guardiola, tinguin contracte vigent amb Electra Avellana Comercial, SLU.

2

La titularitat del contracte d’autoconsum i el/s contracte/s beneficiari/s de la guardiola, ha de ser la mateixa.

3

L’enviament de les factures mensuals tant del contracte d’autoconsum com dels contractes beneficiaris, es realitzarà de forma electrònica

Pots demanar-nos, sense cap compromís, les condicions contractuals completes del servei de
Guardiola Virtual a comercial@electraavellana.com