Tràmits


No som la pera,
però sí una avellana.


No volem ser una macro empresa amb milers de treballadors, sinó garantir-te una atenció propera i personalitzada de veritat. Aquests són tots els tràmits que pots realitzar amb nosaltres.

Canvia a la llum 100% verda

Alta punt de subministrament

Alta punt de subministrament

A l’hora de contractar un nou punt de subministrament se li requerirà la documentació següent:

 • Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió
 • Còpia de les escriptures de propietat o el contracte de lloguer
 • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
 • Domiciliació bancària
 • Cèdula d’habitabilitat (només en habitatges)
 • Referència Cadastral

Modificació contractual

Modificació contractual

En cas de voler modificar el seu contracte actual se li requerirà la següent documentació en funció del tipus de canvi sol·licitat:

CANVI DE TITULAR

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió segons convingui per al tipus d’instal•lació (CIE)
 • Còpia de les escriptures de propietat o el contracte de lloguer
 • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
 • Domiciliació bancària

CANVI POTÈNCIA

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió segons convingui per al tipus d’instal•lació i la nova potència sol•licitada (CIE)
 • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF

CANVI TITULAR FACTURACIÓ

 • Còpia del contracte de lloguer
 • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
 • Domiciliació bancària

Baixa subministrament

Baixa subministrament

Per tramitar la baixa del subministrament d’un punt caldrà presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud de baixa complimentada i signada
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF

Per a més informació truca'ns al telèfon 972 59 46 91, envia un correu electrònic a comercial@electraavellana.com o passa't per les nostres oficines, estarem encantats de rebre't!