Tràmits

 

Requeriments:

Primera ocupació

 • Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
 • DNI/NIE/NIF/CIF del nou titular del subministrament.
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.
 • Cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.
 • Referència cadastral.

Segona ocupació

 • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
 • DNI/NIE/NIF/CIF del nou titular del subministrament.
 • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.
 • Cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.
 • Referència cadastral.