Contractar amb nosaltres

Pots contractar amb Electra Avellana al següent enllaç:

O si ho prefereixes fes-nos arribar:

  • Última factura amb la companyia comercialitzadora amb qui tingui contracte
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF