Tràmits

 

Canvi de titular

Requeriments:

  • Títol just: Escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
  • Codi IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament
  • Telèfon de contacte i correu electrònic
  • DNI/NIE/NIF/CIF del titular de subministrament.

 

Modificació de potència

Requeriments:

Ampliació de potència

  • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensions (CIE).
  • DNI/NIE/NIF/CIF del titular de subministrament.

Reducció de potència

  • No és necessari presentar documentació.